Søren Munck


Født: 1666

Død: 14. dec. 1726

Tordenskiold nr.: var ikke indført

Niels Juel nr.: 40

15. dec. 1688

28. dec. 1695

27. dec. 1697

30. dec. 1719

Ltnt. i Aarstjeneste

Kaptajnløjtnant

Kaptajn

Afgået