Arnold Hector Bundesen


Født: 27. nov. 1895

Død: 22. aug. 1977

Tordenskjold nr.: 1417

Niels Juel nr.: 1595

15. sept. 1916

1. okt. 1917

28. feb. 1925

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Afgået