Jørgen Liebedantz


Født: 1660

Død: 4. marts 1728

Tordenskiold nr.: var ikke indført

Niels Juel nr.: 37

18. aug. 1685

24. feb. 1691

28. dec. 1695

8. jan. 1701

9. marts 1708

17. april 1711

30. dec. 1719

Løjtnant

Kaptajnløjtnant

Kapt. af 2. kl.

Kommandørkaptajn

Kommandør

Schoutbynacht

Afgået