Aage Jens Victor


Født: 7. jan. 1895

Død: 19. okt. 1937

Tordenskjold nr.: 1416

Niels Juel nr.: 1594

15. sept. 1916

1. okt. 1917

1. aug. 1923

31. dec. 1929

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Afgået