Wolter Jansen


Født: 1686

Død: 20. feb. 1758

Tordenskiold nr.: 51

Niels Juel nr.: 261

Ukendt

23. okt. 1715

11. dec. 1719

31. dec. 1732

28. okt. 1749

20. feb. 1758

Månedsløjtnant

Kaptltnt. i Aarstjeneste

Kaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået