Hans Georg Garde


Født: 1. april 1889

Død: 15. marts 1984

Tordenskjold nr.: 1378

Niels Juel nr.: 1556

24. sept. 1910

15. april 1911

31. dec. 1920

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Afgået