Tage Alexander Caroc


Født: 26. feb. 1896

Død: 10. juni 1918

Tordenskjold nr.: 1413

Niels Juel nr.: 1591

15. sept. 1916

1. okt. 1917

10. juni 1918

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Afgået