Amand la Louche Duperon


Født: 1654

Død: 27. sept. 1706

Tordenskiold nr.: var ikke indført

Niels Juel nr.: 21

26. maj 1683

16. feb. 1691

29. dec. 1693

28. dec. 1697

8. marts 1701

20. dec. 1704

27. sept. 1706

Ltnt. i Aarstjeneste

Kapt. af 3. kl.

Kapt. af 2. kl.

Kommandørkaptajn

Kommandør

Schoutbynacht

Afgået