Jørgen Hermandsen Biørn


Født: 1652

Død: 12. april 1704

Tordenskiold nr.: var ikke indført

Niels Juel nr.: 16

1673

2. maj 1682

24. jan. 1685

29. dec. 1694

8. marts 1701

5. nov. 1701

5. nov. 1701

Ltnt. i Aarstjeneste

Kapt. af 3. kl.

Kapt. af 2. kl.

Kommandørkaptajn

Kommandør

Schoutbynacht

Afgået