Lars Bille


Født: 1683

Død: 17. april 1757

Tordenskiold nr.: 56

Niels Juel nr.: 257

Ukendt

19. maj 1715

18. sept. 1719

20. juni 1721

17. april 1757

Månedsløjtnant

Prltnt. i Aarstjeneste

Kaptajnløjtnant

Kaptajn

Afgået