Niels Lavritzen Barfoed


Født: 5. april 1650

Død: 23. feb. 1730

Tordenskiold nr.: var ikke indført

Niels Juel nr.: 11

2. feb. 1677

13. dec. 1679

9. nov. 1686

8. marts 1701

17. marts 1703

13. marts 1710

29. juni 1714

23. feb. 1730

Kapt. i Maanedstjeneste

Kapt. i Aarstjeneste

Kommandørkaptajn

Kommandør

Schoutbynacht

Viceadmiral

Admiral

Afgået