Wilhelm Lauge Grentzmann


Født: 17. aug. 1930

Død: 8. juni 2007

Tordenskjold nr.: 1724

Niels Juel nr.: 1902

1. nov. 1954

1. okt. 1955

1. nov. 1959

1. april 1965

1. juli 1977

1. juli 1983

31. aug. 1991

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået