Julius August Busch


Født: 21. okt. 1930

Død: 26. april 1989

Tordenskjold nr.: 1716

Niels Juel nr.: 1894

10. okt. 1953

1. okt. 1954

15. april 1959

1. juli 1966

31. okt. 1975

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Afgået