Poul Georg Ove Krarup


Født: 15. juni 1893

Død: 15. okt. 1928

Tordenskjold nr.: 1408

Niels Juel nr.: 1586

20. sept. 1915

1. juli 1916

1. jan. 1923

15. okt. 1928

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Afgået