Jan Thorsen


Født: 1. dec. 1924

Død: 28. feb. 1985

Tordenskjold nr.: 1678

Niels Juel nr.: 1856

20. okt. 1950

15. juni 1951

15. juni 1955

1. marts 1962

1. okt. 1972

1. nov. 1980

Ukendt

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået