Erik (Egeholm Andersen) Egsholm


Født: 3. jan. 1920

Død: 29. nov. 1986

Tordenskjold nr.: 1641

Niels Juel nr.: 1819

1. marts 1948

26. marts 1952

1. april 1958

31. marts 1970

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Afgået