Svend Schack von Fyren Kieler


Født: 13. nov. 1922

Død: Ukendt

Tordenskjold nr.: 1617

Niels Juel nr.: 1795

1. dec. 1945

1. nov. 1946

1. maj 1951

1. nov. 1954

16. april 1966

1. maj 1973

30. nov. 1984

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået