Leif Wessel Wetlesen


Født: 1. april 1920

Død: 5. juli 1989

Tordenskjold nr.: 1591

Niels Juel nr.: 1769

1. okt. 1943

1. okt. 1944

1. okt. 1950

1. nov. 1952

1. april 1963

30. april 1980

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Afgået