Axel Hoeck


Født: 5. feb. 1889

Død: 27. juli 1915

Tordenskjold nr.: 1376

Niels Juel nr.: 1554

24. sept. 1910

15. april 1911

27. juli 1915

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Afgået