Hector Victor Bundesen


Født: 14. dec. 1892

Død: 16. april 1979

Tordenskjold nr.: 1393

Niels Juel nr.: 1571

19. sept. 1913

1. aug. 1914

1. jan. 1923

9. april 1924

30. april 1925

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Kaptajn

Afgået