Fransisco Paulo Ramos Rosted


Født: 12. marts 1891

Død: 6. marts 1969

Tordenskjold nr.: 1391

Niels Juel nr.: 1569

19. sept. 1912

21. juli 1913

1. jan. 1923

1. april 1924

1. sept. 1931

25. sept. 1939

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Kaptajn

Orlogskaptajn

Afgået