Jens Peter Krandrup


Født: 2. marts 1892

Død: 21. okt. 1961

Tordenskjold nr.: 1389

Niels Juel nr.: 1567

19. sept. 1912

21. juli 1913

30. nov. 1923

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Afgået