Svend Vinge


Født: 18. sept. 1890

Død: 27. marts 1939

Tordenskjold nr.: 1384

Niels Juel nr.: 1562

23. sept. 1911

18. maj 1912

1. feb. 1921

31. juli 1924

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajn

Afgået