Sven Aage Albeck


Født: 11. marts 1888

Død: 25. juli 1969

Tordenskjold nr.: 1375

Niels Juel nr.: 1553

19. sept. 1910

24. marts 1911

28. april 1920

30. juni 1932

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajn

Afgået